Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Πλάτωνος, Πρωταγόρας (μέρος 1)

0 σχόλια
Ενότητα 2 - ερμηνευτικά σχόλια

Το θέμα της ενότητας

Η διανομή ιδιοτήτων στα θνητά όντα από τον Επιμηθέα προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωση τους.

  • Ην γάρ ποτε χρόνος:
Η φράση αυτή είναι μια τυπική αρχή μυθικών διηγήσεων και θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο ξεκινάνε τα σύγχρονα παραμύθια. Είναι επίσης στοιχείο λαϊκού ύφους, όπως και οι μακροπερίοδος λόγος, οι συχνές επαναλήψεις και η παρατακτική σύνδεση που χαρακτηρίζουν την διήγηση.
  • Επειδή δε και τούτοις χρόνος ήλθεν ειμαρμένος γανέσεως:
Το προσθετικό "και" υπονοεί ότι νωρίτερα είχε προηγηθεί η δημιουργία των θεών. Ο Πρωταγόρας δεν τους θεωρεί αιώνιους αλλά δέχεται ως πρώτο στάδιο  τη δημιουργία του κόσμου τη γέννηση των θεών. Ένα δεύτερο στάδιο είναι η γέννηση θνητών ειδών και ο εφοδιασμός τους από τους θεούς με ιδιότητες για την επιβίωση τους.