Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Το πάθημα ενός ψεύτη

Κείμενο 24- Μετάφραση 


Όταν ο Πόπλιος Κορνήλιος Νασικάς είχε πάει στον Έννιο τον ποιητή και (όταν) σ’ αυτόν που (ο οποίος) από την πόρτα ζητούσε τον Έννιο, η υπηρέτρια είχε πει ότι αυτός (ο Έννιος)  δεν ήταν στο σπίτι, ο Νασικάς κατάλαβε ότι εκείνη είχε πει αυτό με διαταγή του αφεντικού και ότι εκείνος ήταν μέσα. Μάθε τώρα τι έκανε αργότερα ο Νασικάς. Μετά από λίγες μέρες, όταν ο Έννιος είχε έρθει στον Νασικά και τον ζητούσε από την πόρτα, ο Νασικάς φώναξε ότι δεν ήταν στο σπίτι, αν και ήταν στο σπίτι. Τότε ο Έννιος αγανακτισμένος επειδή ο Νασικάς τόσο φανερά ψευδόταν είπε: «Τι λοιπόν; Εγώ δεν αναγνωρίζω τη φωνή σου;»  Θέλεις να μάθεις τι  απάντησε ο Νασικάς; «Είσαι αναιδής άνθρωπος. Εγώ όταν σε ζητούσα, πίστεψα την υπηρέτριά σου ότι εσύ δεν ήσουν στο σπίτι. Εσύ δεν πιστεύεις εμένα τον ίδιο;»

    Παρατηρήσεις:


 • dixisset: το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα είναι dic.
 • domi: εδώ είναι επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει τη στάση σε τόπο.
 • se domi non esse: ταυτοπροσωπία. Το υποκείμενο επανατίθεται σε αιτιατική εξαιτίας του ειδικού απαρεμφάτου esse. 
 • Cornelius, Ennius: τα υπερδισύλλαβα κύρια ονόματα σε -ius και το filius σχηματίζουν στην γενική δύο τύπους σε -ii και σε -i και στην κλητική χωρίς κατάληξη σε -i
 • quaerenti: η αφαιρετική ενικού της μετοχής σχηματίζεται σε -i καθώς στο κείμενο λειτουργεί ως επιθετική.
 • visne: το vis είναι β' ενικό οριστικής ενεστώτα του ρήματος volo και το -ne.
 • impudens: θετικός βαθμός επιρρήματος impudenter.   Αναγνώριση προτάσεων:

 1. Δευτερεύουσα χρονική πρόταση (cum ιστορικός- διηγηματικός)
 2. Όμοια με την 1 (συνδέονται με το -que)
 3. Πλάγια ερωτηματική πρόταση ως αντικείμενο στο accipe
 4. Δευτερεύουσα χρονική πρόταση (cum ιστορικός- διηγηματικός)
 5. Όμοια με την 4  (συνδέονται με το et)
 6. Δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση 
 7. Δευτερεύουσα αιτιολογική ως αντικείμενο στο indignatus 
 8. Πλάγια ερωτηματική πρόταση ως αντικείμενο στο scire 
 9. Δευτερεύουσα χρονική πρόταση (cum ιστορικός- διηγηματικός)0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου