Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Ένας υπέροχος ανθρώπος

Κείμενο 23- Μετάφραση 


Ήταν άρρωστος ο Καικίνας Παίτος, ο σύζυγος της Αρρίας άρρωστος ήταν  και ο γιος. Ο γιος πέθανε. Η Αρρία του ετοίμασε την κηδεία έτσι, ώστε να αγνοείται από τον σύζυγο˙ όχι μόνο αυτό αλλά κάθε φορά που εκείνη έμπαινε στην κρεβατοκάμαρα του συζύγου, προσποιούνταν ότι ο γιος ήταν ζωντανός και στον σύζυγο που ρωτούσε πολύ συχνά τι κάνει το παιδί, απαντούσε: "Καλά κοιμήθηκε, με πήρε την τροφή του πρόθυμα ". Έπειτα, όταν τα δάκρυά της που για ώρα συγκρατούσε, νικούσαν και ξεσπούσαν, έβγαινε έξω˙ τότε παραδινόταν στη θλίψη και λίγο αργότερα γύριζε πίσω με τα μάτια στεγνά. Ο Σκριβωνιανός είχε στασιάσει στην Ιλλυρία εναντίον του Κλαυδίου˙ ο Παίτος είχε πάει με το μέρος του και, αφού σκοτώθηκε ο Σκριβωνιανός, οδηγούνταν σιδεροδέσμιος στην Ρώμη. Επρόκειτο να ανέβει σε ένα καράβι˙ η Αρρία παρακαλούσε τους στρατιώτες να επιβιβαστεί μαζί του. Δεν το κατόρθωσε: νοίκιασε ένα ψαράδικο πλοιάριο και ακολούθησε το τεράστιο καράβι.


Παρατηρήσεις: 


  • se dabat: άμεση αυτοπάθεια (το se αναφέρεται στο υποκείμενο της πρότασης στην οποία βρίσκεται). 
  • occiso Scriboniano: χρονική μετοχή, αφαιρετική απόλυτη  (γνήσια) με υποκείμενο το Scriboniano. Εκφράζει το προτερόχρονο στο παρελθόν 
  • Claudium, filium: τα υπερδισύλλαβα και κύρια ονόματα σε -ius και το filius σχηματίζουν γενική δυο τύπους σε -ii και σε  -i, ενώ κλητική χωρίς κατάληξη σε -i
  • mortuus est:  μετοχή μέλλοντα moriturus
  • arma-orum : ουδέτερο της β' κλίσης και  κλίνεται μόνο στον πληθυντικό αριθμό 
  • erat ascensurus: οριστική παρατατικού της ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας 
  • navem:  αφαιρετική ενικού και σε -e και σε -i,  γενική πληθυντικού σε -ium


Αναγνώριση προτάσεων:

1. Δευτερεύουσα συμπερασματική επιρρηματική πρόταση (ΙΑΧ)*(ut ingoraretur a marito [funus])
2. Δευτερεύουσα χρονική πρόταση  ( επαναληπτικός cum) (cum illa... intraverat)
3. Πλάγια ερωτηματική πρόταση ως αντικείμενο στο interroganti (ακολουθία των χρόνων.) (quid ageret puer)
4. Δευτερεύουσα χρονική πρόταση. (ιστορικός-διηγηματικός cum) (cum lacrimae... vincerent)
5. Δευτερεύουσα χρονική πρόταση. Όμοια με την 4 γιατί συνδέονται παρατακτικά με τον σύνδεσμο -que. (prorumperentque)
6. Δευτερεύουσα βουλητική πρόταση ως έμμεσο αντικείμενο στο orabat (IAX)* (ut simul imponeretur)

*(ΙΑΧ: ιδιομορφία της ακολουθίας των χρόνων)0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου