Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Μάθημα 2 - Μετάφραση

Διδώ και Αινεία
Ο Αινείας είναι γίος του Αγχίση. Πατρίδα του Αινεία είναι η Τροια. Οι Έλληνες πολιορκούν την Τροια και κυριέυουν με δόλο. Ο Αινείας πλέει προς την Ιταλία με τον Αγχίση, με το γιο του και με τους συντρόφους του. Οι άνεμοι όμως ταράζουν τη θάλασσα και μεταφέρουν τον Αινεία στην Αφρική. Εκεί η Διδώ η βασίλισσα θεμελιώνει μια καινούργια πατρίδα. Ο Αινείας αφηγείται απο την αρχή στη Βασιλίσσα τους δόλους των Ελλήνων. Η Βασίλισσα αγαπά τον Αινεία και ο Αινείας την Βασιλίσσα. Τελικά ο Αινείας πλέει προς την Ιταλία και η βασίλισσα πεθαίνει.

Συνοπτικός πίνακας  ρημάτων  oppugno
oppugnavi
oppugnatum
oppugnare
expugno       
expugnavi         
expugnatum       
expugnare
navigo           
navigavi            
navigatum           
navigare
turbo             
turbavi             
turbatum             
turbare
porto             
portavi              
portatum            
portare
fundo
fundavi
fundatum 
fundare
renarro  
renarravi  
renarratum 
renarrare
amo     
amavi  
amatum
amare
exspiro  
exspiravi
exspiratum  
exspirare

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου