Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Πως πήρε το όνομα του το Pisaurum

Κείμενο 21- Μετάφραση.

Οι Γαλάτες με αρχηγό τον Βρέννο αφού κατατρόπωσαν τις λεγεώνες των Ρωμαίων κοντά στον Αλία ποταμό, κατέστρεψαν ολοσχερώς τη πόλη Ρώμη εκτός από το Καπιτώλιο, για το οποίο πήραν ως αντάλλαγμα  τεράστιο χρηματικό ποσό. Τότε ο Κάμιλλος, που είχε παραμείνει στην εξορία για πολύ καιρό κοντά στην Αδρέα, εξαιτίας της λείας από τους Βηίους που δεν είχε μοιραστεί με δίκαιο τρόπο έγινε δικτάτορας αν και απουσίαζε, αυτός ακολούθησε τους Γαλάτες, ενώ έφευγαν αφού τους εξολόθρευσε, πήρε πίσω όλο το χρυσάφι. Επειδή αυτό ζυγίστηκε εκεί, έδωσε το όνομα στη πολιτεία: ονομάζεται δηλαδή Πίσαυρο, επειδή εκεί ζυγίστηκε το χρυσάφι. Μετά την πράξη αυτή (ο Κάμιλλος) επέστρεψε στην εξορία, από όπου όμως γύρισε αφού τον παρακάλεσαν.Παρατηρήσεις:   •  Brenno duce Ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη που δηλώνει χρόνο. Το Brenno είναι υποκείμενο της ιδιόμορφης σύνταξης και το duce κατηγορηματικός προσδιορισμός στο Brenno. 
  •  Deletis αφαιρετική απόλυτη (νόθη) χρονική μετοχή, με υποκείμενο το legionibus. Εκφράζει το προτερόχρονο στο παρελθόν. 
  • Pecunia: δεν σχηματίζει πληθυντικό αριθμό
  • Absens: η μετοχή ενεστώτα του ρήματος sum(-sens) απαντάται μόνο σε σύνθετα (absum, praesum). Αφαιρετική κάνει σε -e γιατί στο κείμενο λειτουργεί επιρρηματικά.
  • Civitas-civitatis: γενική πληθυντικού σε -um και σε -ium
  • Urbs-urbis: γενική πληθυντικού σε -ium 

Αναγνώριση προτάσεων:
  1. Αναφορική πρόταση προσδιοριστική στο Capitolium (pro quo... acceperunt)
  2. Αναφορική πρόταση προσδιοριστική στο Camillus (qui diu... iure divisam)
  3. Αιτιολογική πρόταση αντικειμενικής αιτιολογίας  (quod illic aurum pensatum est) 
  4. Αναφορική πρόταση προσδιοριστική στο exilium  (unde tamen rogatus reversus est)0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου